ریشۀ تاریخی

 درخصوص ریشۀ تاریخی اصطلاح "هفت خط" موارد مختلفی وجود دارد.يكی از اين موارد بر می گردد به آئین شرابخواری در حضور پادشاه در دوران ساسانیان،در آن زمان پیمانه های ظریف و زیبائی از شاخ گاو یا بزکوهی درست می کردند که چون پایه نداشته است کسی نمی توانسته آن را روی زمین یا میز بگذارد و از نوشیدن شرابِ ریخته شده در پیمانه اش طفره برود. از این رو دارندۀ جام مجبور بوده است محتویات آنرا لاجرعه سربکشد.و.....

 

منبع اصلی مطلب : کنگاورفر
برچسب ها : ریشۀ تاریخی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : ریشۀ تاریخی کلمه “هفت خط”